Oversigt

For at administrere og lagre store mængder data stiger efterspørgslen efter ekstern harddisk blandt Windows- og Mac-pc-brugere dag for dag. Det er flittigt brugt til at overføre enorme mængder data mellem computere. Afbrydelser under dataoverførsel eller på grund af korruption eksterne harddiske er meget sårbare over for tab af data. I sådanne tilfælde foreslår datagendannelseseksperter ikke at bruge det eksterne drev til at læse eller skrive data, før gendannelsesprocessen er afsluttet.

Lad os nu se et par scenarier, hvor data kan gå tabt fra ekstern harddisk.

Få almindelige årsager til tab af data fra ekstern harddisk

 • Utilsigtet sletning af filer: Windows og Mac PC-brugere er tilbøjelige til at miste dataene på grund af utilsigtet sletning fra lagerenhederne. Gendan slettede filer fra ekstern harddisk eller at gendanne shift + slettede filer er en kedelig opgave for brugerne.

 • Formatering eller genformatering af drev: Det er almindeligt blandt brugerne at formatere det helt nye brugeres eksterne drev, men nogle gange har brugere en tendens til at hårdformatere drevet uden at tage backup af data, og det resulterer i datatab. Ændring af filsystemet FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, ExFAT, HFS, HFS+ på drevet forårsager også datatab.

 • Pludselig frakobling af drevet: Når den eksterne harddisk er i brug, resulterer ukorrekt udskubning af drevet i datatab eller fejlfunktion af enheden.

 • Dårlige sektorer: Eksterne harddiske eller enhver lagerenhed er bygget med små sektorer. Hver sektor bruges til at gemme data i enheden. Når en sektor bliver ulæselig, tillader den ikke operativsystemet at læse eller skrive nogen information. Så dataene bliver utilgængelige for brugeren.

 • Malware angreb: Elektroniske enheder, der betjenes med software, er tilbøjelige til malwareangreb. Et minuts skadelig software kan forårsage alvorlig skade på enheden, og de data, der er gemt på enheden, forsvinder uden varsel til brugeren.

 • Strømsvigt: Et pludseligt strømsvigt eller en overspænding afbryder den eksterne harddisks funktion. Dette påvirker de data, der er gemt i enheden, og det fører også til datatab på grund af ikke-gemte dokumenter.

 • Fysisk skade: Eksterne harddiske er fremstillet af skrøbelige materialer, hårdhændet håndtering af enheden forårsager skade på kabinettet og enhedens stik. Enhver minuts afbrydelse mellem det ydre kabinet og kerneenheden fører til "ekstern harddisk ikke opdaget fejl".

 • Indikationer på eksternt drevfejl

  Ny Info er Her

  • I denne artikel får du et detaljeret overblik over processen med at rette det utilgængelige drev og gendanne data fra drevet.

   Mistet data på ekstern harddisk på grund af formatering? Denne vejledning vil lede dig gennem processen med at gendanne data fra formaterede eksterne harddiske ved hjælp af SFWare-harddiskgendannelsessoftware.

  • Er du bekymret for, hvordan du får data tilbage fra din formaterede SSD? Klik for at vide, hvordan du gendanner formateret SSD på en effektiv måde.

   Hurtige og gennemprøvede metoder til at gendanne data, når din eksterne harddisk ikke genkendes på din computer. Klik her for en komplet gennemgang.

  Top